Maasdelta Groep
Is deze e-mail niet leesbaar? Klik hier voor de online versie.
24 september 2015
Nieuwe sloopbesluiten in 2015
Planning van overige sloopbesluiten
Klankbordgroep Leefbaarheid actief
Nieuwe sloopbesluiten in 2015 deel dit op: 
Twitter  Facebook 
Op 3 september 2014 ging de herontwikkeling van Sluispolder-West en de Vlietlocatie van start. De eerste sloopbesluiten voor de flatgebouwen aan de Guido Gezellestraat en G.A. Brederolaan werden toen genomen. Inmiddels zijn beide flatgebouwen leeg en zijn de voorbereidingen voor de sloop in volle gang. Op donderdag 17 september 2015 heeft Maasdelta nieuwe sloopbesluiten genomen voor de wooncomplexen die in 2015 aan de beurt zijn.
Lees verder >>
Planning van overige sloopbesluiten deel dit op: 
Twitter  Facebook 
In de planning van de sloopbesluiten hebben enkele kleine wijzigingen plaatsgevonden. Het kan daardoor zijn dat een straat vertraagd of juist vervroegd is. U kunt hier het overzicht bekijken. De jaartallen geven aan wanneer de sloopbesluiten op zijn vroegst verwacht worden.
Lees verder >>
placeholder
Klankbordgroep Leefbaarheid actief deel dit op: 
Twitter  Facebook 
De herontwikkeling van Sluispolder-West gaat, gerekend vanaf 2014, ongeveer 10 jaar duren. Tussen alle sloop- en nieuwbouw-werkzaamheden door, is het belangrijk dat de leefbaarheid en veiligheid op peil blijven. Zodat het een prettige omgeving blijft om in te wonen. Om die reden is de ‘Klankbordgroep Leefbaarheid Sluispolder-West’ opgericht. Vijf kandidaten hebben zich aangemeld en zijn al actief.
Lees verder >>
Copyright Maasdelta Groep Contact   Aanmelden   Afmelden   Gegevens wijzigen